dissabte, 17 de novembre de 2007

A 80km/h pel 4t cinturó

Recordo ara, que fa unes setmanes era notable la polèmica engendrada per la mesura del govern català de reduir la velocitat màxima a la zona metropolitana de Barcelona a 80km/h. Segons el govern la proposta té entre d'altres objectius, complir amb les exigències de la UE en termes d'emissions de partícules, a la vegada que contribuir a reduir el nombre de persones malaltes, i fins i tot mortes, relacionades amb diferents tipus d'enfermetats de caràcter respiratori.

Una part de la societat civil s'ha mostrat clarament contrària a aquesta mesura, ja que consideren que abans de limitar la llibertat individual s'hauria de fer tot el possible en altres direccions. Tot i que en el pla d'actuació contra la contaminació, la limitació de velocitat és només una mesura entre un paquet de 73, és possible que aquests ciutadans tinguin raó i siguin possibles altres actuacions menys restrictives i més efectives. S'hauria, doncs, tal com demanen alguns mitjans de comunicació, d'estudiar si aquestes solucions alternatives són possibles, tenint sempre present que hem d'aconseguir l'objectiu de disminuir la contaminació com a mínim fins als límits marcats per la Unió Europea.

Recordo ara que demà tindrà lloc la manifestació en contra del 4t cinturó. En aquest cas, és el govern qui proposa la construcció d'una nova carretera per tal de millorar la mobilitat a la corona metropolitana dels Vallesos. Aquesta nova via aniria de St. Celoni fins a Abrera, passant per Les Franqueses, Caldes i Terrassa. És fàcil imaginar-se l'impacte ambiental d'una obra d'aquestes característiques, no només per la carretera en sí, sinó perquè sovint implica la creació d'urbanitzacions, polígons industrials o camps de golf en zones que ara són agrícoles o forestals. Això ha comportat la mobilització de sectors de la població contra el projecte, ja que consideren que les millores de mobilitat que comporten, no compensen l'impacte ambiental, i creuen que es poden prendre moltes altres mesures abans, igualment efectives i que no tenen aquest inconvenient. A continuació en poso uns exemples:
  • Apostar pel transport públic i en particular el ferrocarril. Els índexs de km de ferrocarril respecte els de carretera són ímfims comparats amb els de la mitjana de la UE.
  • Estimular que la gent treballi en la ciutat on viu. Això augmenta la qualitat de vida i per tant la qualitat de la feina. Possibles mesures serien reduccions fiscals a les empreses que contractin gent de la mateixa ciutat, o borses d'intercanvi de feines similars entre persones de ciutats diferents.
  • Incentivar la flexibilitat laboral en les feines que sigui possible. Evitaria en certa manera l'existència de les hores punta i el col·lapse que tenen associat.
  • Millorar les telecomunicacions per tal de només realitzar els desplaçaments necessaris. Part de la feina es podria fer a casa, i algunes gestions es podrien fer a distància.
El que em sorprèn de tot plegat és que, mentre els col·lectius que s'oposen a la limitació de velocitat són considerats uns ciutadans amb sentit crític, els opositors al 4t cinturó són tractats com un grup de cavernícoles que s'oposen al progrés del nostre país. No hi veieu una certa asimetria?

1 comentari:

Lukyluke ha dit...

Me parce interesante ver como las dinamicas locales se repiten en lugares distintos pero con las mismas
dinamicas
mirate esta web
http://www.notavtorino.org/

los cavernicolos de torino :)